Nasze usługi

Jak możemy wesprzeć Twoją inwestycję? Zapoznaj się z naszą ofertą.

Obsługa inwestycji

Prowadzimy obsługę inwestycji zapewniając inwestorom wsparcie w zakresie przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego. Doradzamy w wyborze optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych w aspekcie realizacji obiektów budowlanych. Zapewniamy wsparcie techniczne w procesie decyzyjnym, jak wybór technologii budowy czy generalnego wykonawcy.

Przyjmujemy na siebie obowiązki prowadzenia procesu inwestycyjnego w charakterze: inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu. Zajmujemy się weryfikacją i analizą dokumentacji projektowej.

 • Przygotowanie i organizacja procesu inwestycyjnego, wsparcie techniczne w procesie decyzyjnym
 • Doradztwo w wyborze rozwiązań materiałowych, technicznych i ekonomicznych budowy
 • Weryfikacja i analiza dokumentacji projektowej inwestycji
 • Obsługa Inwestycji: Inwestor Zastępczy, Inżynier Kontraktu

Projektowanie obiektów budowlanych

Wykonujemy projekty obiektów budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej. Realizujemy projekty budowlane oraz wykonawcze wszelkiego rodzaju i typu konstrukcji budowlanych w technice 2D i 3D. Wykonujemy również projekty konstrukcji w technologii BIM.

 • Projektowanie w branży konstrukcyjno-budowlanej, nadzór autorski
 • Projekty budowlane i wykonawcze w technice 2D i 3D
 • Projektowanie wszelkiego rodzaju i typu konstrukcji budowlanych
 • Projekty konstrukcji w technologii BIM

Nadzory inwestorskie

Specjalizujemy się w prowadzeniu wielobranżowych nadzorów inwestorskich. Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów w branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej oraz instalacji i sieci sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych. Realizujemy także nadzór nad robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Wykonujemy nadzór i obsługę inwestycji realizowanych w metodyce BIM.

 • Prowadzenie wielobranżowych nadzorów inwestorskich
 • Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej i teletechnicznej
 • Nadzorowanie robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
 • Nadzór inwestorski i obsługa inwestycji realizowanych w metodyce BIM

Rzeczoznawstwo budowlane

Zapewniamy usługi inżynierskie rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie projektowania i wykonawstwa w branży konstrukcyjno-budowlanej. Wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne obiektów budowlanych. Przygotowujemy raporty z oceny stanu technicznego oraz stopnia zużycia budynków. Realizujemy przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
 • Rzeczoznawstwo budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa w branży konstrukcyjno-budowlanej
 • Ekspertyzy i opinie techniczne obiektów budowlanych
 • Ocena i raportowanie stanu technicznego oraz stopnia zużycia budynków
 • Przeglądy okresowe obiektów budowlanych (roczne, 5- letnie, 2x w roku)

Ostatnie realizacje

Budynek szkoły podstawowej w Białymstoku
Centrum logistyczne firmy Palisander

Skontaktuj się
z nami

Chcesz rozpocząć inwestycję? Porozmawiajmy. Dowiesz się, jak możemy wesprzeć Twoje przedsięwzięcie.